Płatności dokonywane przez nabywców są uiszczane równolegle z zaawansowaniem prac budowlanych:

I etap - Stan surowy - 20% ceny do 30.06.2022

II etap - Stan surowy otwarty z konstrukcją i pokryciem dachu - 25% ceny do 31.10.2022

III etap - Instalacje elektryczne i niskoprądowe - 10% ceny do 28.02.2023

IV etap - Instalacje sanitarne - 15% ceny do 31.03.2023

V etap - Roboty wykończeniowe - 20% ceny do 31.09.2023

VI etap - Zagospodarowanie terenu - 10% ceny do 30.11.2023

Tak

Tak